ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Υπηρεσίες:
• Τακτικό παιδονευρολογικό ιατρείο με προσυνεννόηση (τηλ: 2610990000)
• ΗΕΓ (με προσυνεννόηση τηλ: 2610999943)
• Παιδονευρολογική αξιολόγηση παιδιών της παιδιατρικής κλινικής, της παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και της Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

Υπεύθυνος Ιατρείου: Καλέγιας Ιωσήφ
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 2610999943

Μελλοντικά Συνέδρια

17ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο

Προηγούμενα Συνέδρια

paido2016

Scroll to top