Οργάνωση

Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

 

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Μιχαλακοπούλου 50

11528 Αθήνα

Τηλ.: 210 7278000

 

Χρόνος Διεξαγωγής

13 & 14 Δεκεμβρίου 2013

 

Εγγραφές-Δικαίωμα Συμμετοχής

Ειδικευμένοι ιατροί-Φαρμακοποιοί 30€

Λοιποί Επιστήμονες Υγείας 30€

Ειδικευόμενοι ιατροί Δωρεάν

Τεχνολόγοι-Νοσηλευτικό προσωπικό Δωρεάν

Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων & είσοδο στον εκθεσιακό χώρο

• Διαλείμματα καφέ

• Συνεδριακό υλικό

• Πιστοποιητικό συμμετοχής

* Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η επίδειξη της φοιτητικής τους

ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συνέδρους μετά το πέρας των εργασιώντου Συνεδρίου.

 

Πιστοποίηση Παρακολούθησης

Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου

παρακολούθησης. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν

παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός

Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους,

θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Μελλοντικά Συνέδρια

paidonevrologiko synedrio

Προηγούμενα Συνέδρια

Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο

Scroll to top