Οργάνωση

Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 897197


Χρόνος Διεξαγωγής

12 & 13 Δεκεμβρίου 2014


Εγγραφές-Δικαίωμα Συμμετοχής

Ειδικευμένοι ιατροί-Φαρμακοποιοί 30€

Λοιποί Επιστήμονες Υγείας 30€

Ειδικευόμενοι ιατροί Δωρεάν

Τεχνολόγοι-Νοσηλευτικό προσωπικό Δωρεάν

Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων & είσοδο στον εκθεσιακό χώρο

• Διαλείμματα καφέ

• Συνεδριακό υλικό

• Πιστοποιητικό συμμετοχής

* Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η επίδειξη της φοιτητικής τους

ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών


Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συνέδρους μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου.


Πιστοποίηση Παρακολούθησης

Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.


Γραμματεία Συνεδρίου

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210- 98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. • Website: www.events.gr

Προηγούμενα Συνέδρια

Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο

Scroll to top