Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Μιχαλακοπούλου 50
11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7278000

Χρόνος Διεξαγωγής
14 & 15 Δεκεμβρίου 2012

Οργάνωση
Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής
Ειδικευμένοι ιατροί-Φαρμακοποιοί  50€
Λοιποί Επιστήμονες Υγείας    50€
Ειδικευόμενοι ιατροί     Δωρεάν
Τεχνολόγοι-Νοσηλευτικό προσωπικό  Δωρεάν
Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές   Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων & είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Διαλείμματα καφέ
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
* Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η επίδειξη της φοιτητικής
τους ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών

Υποβολή Εργασιών
Στο Συνέδριο θα υπάρχει ειδικός χώρος για αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι 18 Νοεμβρίου 2012.
Οι διαστάσεις των posters θα είναι 1 μ. (ύψος) Χ 0,80 εκ. πλάτος.

Γραμματεία Συνεδρίου

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210- 98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.events.gr

Μελλοντικά Συνέδρια

paidonevrologiko synedrio

Προηγούμενα Συνέδρια

Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο

Scroll to top