Ημερομηνία διεξαγωγής
14 & 15 Δεκεμβρίου 2012

Χώρος διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Διοργάνωση
Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Εγγραφές-Δικαίωμα Συμμετοχής
Ειδικευμένοι ιατροί-Φαρμακοποιοί  50€
Λοιποί Επιστήμονες Υγείας    50€
Ειδικευόμενοι ιατροί     Δωρεάν
Τεχνολόγοι-Νοσηλευτικό προσωπικό  Δωρεάν
Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί Φοιτητές   Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων & είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Διαλείμματα καφέ
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
* Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η επίδειξη της φοιτητικής
τους ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών

Υποβολή Εργασιών
Στο Συνέδριο θα υπάρχει ειδικός χώρος για αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι 18 Νοεμβρίου 2012.
Οι διαστάσεις των posters θα είναι 1 μ. (ύψος) Χ 0,80 εκ. πλάτος.