Ημερομηνία διεξαγωγής
13 & 14 Δεκεμβρίου 2013

Χώρος διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Διοργάνωση
Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Εγγραφές-Δικαίωμα Συμμετοχής
Ειδικευμένοι ιατροί-Φαρμακοποιοί 30€
Λοιποί Επιστήμονες Υγείας 30€
Ειδικευόμενοι ιατροί Δωρεάν
Τεχνολόγοι-Νοσηλευτικό προσωπικό Δωρεάν
Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

Πιστοποίητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συνέδρους μετά το πέρας των εργασιώντου Συνεδρίου.

Πιστοποίηση Παρακολούθησης
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.