Ημερομηνία διεξαγωγής
09-10 Δεκεμβρίου 2016

Χώρος διεξαγωγής
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

Διοργάνωση
Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.