εκπαιδευτικη διαδικτυακη Ημεριδα ειπεεσ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Οργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Παιδικής, Εφηβικής και Ενηλίκων Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΕΙΠΕΕΣ)

 

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένο το
Επιστημονικό Πρόγραμμα.