Ημερομηνία διεξαγωγής
7-8 Μαρτίου 2020

Χώρος διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Kazarma
Καλύβια Φυλακτής, Λίμνη Πλαστήρα,
43067, Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 92290

Διοργάνωση
Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Πιστοποίηση Παρακολούθησης
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.