Αιγίου 13 – Γουδή , 11527, Αθήνα
τηλ. 2107705785
e-mail: graaepil@otenet.gr
website: www.epilepsy-greece.gr

(Ο Σύλλογος αυτός είναι κοινωνικός και απευθύνεται σε ασθενείς και σε άτομα που φροντίζουν ή έχουν σχέση)