Περιγραφή: Το Τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης και Αποκατάστασης του Νοσ. Παίδων «Παν & Αγλαΐας Κυριακού (ΚΕ.Π.Π.Α.) είναι ένα Κέντρο Αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας παιδιών, επανδρωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμένο με σύγχρονα τεχνικά μέσα ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης σε πρώιμο στάδιο μετά από μια νόσο που επιδρά στη λειτουργικότητα, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Η Πρώιμη Παρέμβαση αφορά υπηρεσίες αποκατάστασης σε οξεία και υποξεία φάση μιας παθολογίας που προκαλεί ή δύναται να οδηγήσει σε αναπηρία.

Δραστηριότητες: Το ΚΕ.Π.Π.Α. του Νοσ. Παίδων «Παν & Αγλαΐας Κυριακού» απευθύνεται σε ασθενείς ηλικίας από 0 έως και 18 ετών, με παθολογίες από το νευρικό, μυοσκελετικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό σύστημα ή και με συστηματικές νόσους που προκαλούν παροδική ή μόνιμη διαταραχή της ικανότητας του ασθενούς να παίζει ένα φυσιολογικό ρόλο σύμφωνα με την ηλικία και το φύλο του, όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την έναρξη της νόσου ή τον τραυματισμό. Το ΚΕ.Π.Π.Α. προσφέρει παρακολούθηση από Ιατρό Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης με εξειδίκευση στα παιδιά, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, υδροκινησιοθεραπεία και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.
Δεν εντάσσονται στα προγράμματα αποκατάστασης του τμήματος  ασθενείς με συγγενείς παθολογίες με βαρύ μη αναστρέψιμο λειτουργικό έλλειμμα, που έχουν ανάγκη συνεχούς και δια βίου προγράμματος αποκατάστασης και δεν εντάσσονται στη λογική της πρώιμης αποκατάστασης (πχ εγκεφαλική παράλυση, συγγενή σύνδρομα). Στους ασθενείς αυτούς μπορεί να προσφέρεται ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης δυσκολίας (πχ μετεγχειρητικά), στα πλαίσια διαθεσιμότητας του τμήματος. Επίσης μπορούν να παρακολουθούνται στα εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία ή και να τους προσφέρονται ιατρικές υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια της ειδικότητας (πχ αντιμετώπιση σπαστικότητας, διαγνωστικές εξετάσεις, συμβουλευτική και συνταγογράφηση ορθώσεων και βοηθημάτων κα.).
Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία φυσιάτρου, κατόπιν ραντεβού στο 2132009966.

Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζωή Π. Δαληβίγκα, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 290, Καλλιθέα.
Τηλ: 2132009966