Δραστηριότητες: Εξετάζονται (στα Εξωτερικά Ιατρεία) και νοσηλεύονται παιδιά με κάθε είδους νευροαναπτυξιακά προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση υπάρχει σε θέματα επιληψίας, κεφαλαλγίας, αυτισμού.

Λειτουργεί Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Διαμαντόπουλος Νικόλαος