Αιγίου 13 – Γουδή , 11527, Αθήνα
τηλ. 2107705785
e-mail: info@grlae.gr
website: www.grlae.gr

(Ο Σύλλογος αυτός απευθύνεται στους γιατρούς και στα άτομα που εργάζονται για την επιληψία επιστημονικά)